DOĞAL SAYILARLA İLGİLİ ETKİNLİKLER

                                              SAYILARLA İLGİLİ ETKİNLİKLER

    1.İki basamaklı en büyük doğal sayının bir fazlası kaç basamaklı doğal sayı eder?

 a) üç                     b)Dört                       c) İki


    2.  7,5,2 rakamlarını birer kez kullanarak üç basamaklı ve farklı kaç tane doğal sayı yazılabilir?

    a) 4                       b) 5                           c)6


    3.  788  doğal sayısında tekrar eden rakamın basamak değerleri toplamı kaçtır?
            a) 16                     b) 88                         c) 780


    4.  İki basamaklı en büyük tek doğal sayı, bir basamaklı en büyük çift sayının toplamı kaçtır?
            a) 105                    b) 15                         c) 107


    5.  İki basamaklı en büyük çift  doğal sayı ile bir basamaklı en büyük çift sayının farkı  kaçtır?
            a) 90                      b)98                           c)107


    6.  2,1,6 rakamlarını birer kez kullanarak üç basamaklı ve farklı kaç tane doğal sayı yazılabilir?
            a) 4                       b) 5                           c)6


    7.  81’ den sonraki tek doğal sayı ile önceki tek doğal sayının toplamı kaçtır?
            a) 152                   b) 162                       c) 4


    8.  Romen rakamlarıyla yazılmış aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden büyüktür ?
           a) xx                       b) xvı                        c) xıx


    9.  Romen rakamlarıyla yazılmış aşağıdaki sayılardan hangisi diğerlerinden küçüktür ?
           a) xvıı                     b) xvı                        c) xıv


  10.  xxv – xvıı =? Yandaki çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
           a) 9                         b)8                           c) 7


  11.  214,216,458,695,256 sayılarının büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
          a) 695>458>256>216>214         

   

           b) 214<216<256<458<695         

        

          c) 695<458<256<216<214


 12.  2,0,4 rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? 
        a) 420                        b)204                        c)042

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !