SAYI DEĞERİ PROBLEMLERİ.

1. 726 sayısının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?

         A. 726                           B. 15                    C. 18
2. Aşağıdakilerden hangisi basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 19 olan üç basamaklı bir doğal sayı olamaz?

         A. 658                           B. 496                           C. 713

 3.  2    7 üç basamaklı bir doğal sayıdır. Sayı değerleri toplamı 13 olduğuna göre  x  yerine yazılacak rakam kaçtır?

         A. 4                      B. 40                    C. 13                                       

4. Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük doğal sayının sayı değerleri toplamı kaçtır?

         A. 24                   B. 27                    C. 29

5.   x36 üç basamaklı bir doğal sayıdır.( x )rakamının sayı değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

         A. 0                     B. 1                      C. 2

6. 843 sayısının yüzler ve birler basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?

         A. 7                     B. 12                    C.11

7.  291 sayısının basamak değerleri ile sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

         A. 303                 B. 291                  C.12

8.  “KL”  iki basamaklı bir doğal sayıdır.  Bu  sayının sayı değerleri toplamı en az kaç olabilir?

         A. 3                     B. 2                      C. 1

9. Üç basamaklı bir doğal sayının basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı en fazla kaç olabilir?

         A. 27                   B. 29                    C. 30

10. Aşağıdaki sayılardan hangisinin basamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 11’dir?

         A. 234                 B. 345                  C. 407

11. 532 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır?

         A. 505                 B. 33                    C. 4

12. 785 sayısında basamak değeri ile sayı değeri aynı olan basamak aşağıdakilerden hangisidir?

         A. Yüzler basamağı           B. Onlar basamağı     C. Birler basamağı

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !